Innovam, de grootste opleider in de mobiliteitsbranche, presenteert Training 3.0 – een real-time, interactieve, virtuele groepstraining met realistische 3D-elementen, die via internet overal voor een leerling toegankelijk is. Doordat de interactie met de groep en met de trainer geborgd blijft, doet deze nieuwe trainingsvorm niet onder voor een fysieke trainingservaring, terwijl duurzaamheid en efficiëntie geborgd zijn. Training 3.0 is ontwikkeld op basis van digitale elementen uit de gametechnologie en kan via meerdere kanalen worden ontsloten.

Andere voordelen van Training 3.0 zijn:

  • Kostenbesparing, door verminderde verzuimkosten en geen reiskosten of reistijd;
  • Consistentie, door meerdere afdelingen, bedrijven of regio’s of zelfs een wereldwijd opererende organisatie te trainen op basis van dezelfde boodschap en onderwerpen;
  • Duurzaamheid, omdat er geen fysieke trainingsvoertuigen of ruimtes nodig zijn en de noodzaak van (vlieg-)reizen en hotelovernachtingen vervalt, met alle milieuconsequenties van dien.
  • Schaalbaarheid, omdat Training 3.0 geschikt is voor het verzorgen van een training aan een selecte doelgroep, of het uitrollen van trajecten aan grote groepen zonder de noodzaak van fysieke aanwezigheid op een trainingslocatie.
  • Nazorg en kennisborging, omdat vastgelegde trainingen als een perfect naslagwerk en tutorial dienen voor huidige en nieuwe medewerkers.