Netwerk van bedrijven en organisaties
versterkt de innovatiekracht

Bij de Automotive Innovation Award zijn verschillende partijen betrokken. Initiatiefnemers ANWB, BOVAG, LeasePlan, RAI Automotive Indusrty NL, RAI Vereniging en Roland Berger dagen andere prominente spelers uit ook een bijdrage te leveren aan het profileren en versterken van de innovatiekracht van de automotive sector. Trots zijn we op onze ambassadeurs die de boodschap veelvuldig uitdragen. En natuurlijk ook op de partijen die de afgelopen edities hun innovaties met ons en het publiek hebben gedeeld. Bedrijven en organisaties die het initiatief willen ondersteunen, kunnen tegen betaling een dinertafel reserveren voor het evenement op maandag 5 februari 2024.

Initiatiefnemers

Ambassadeurs

Jan Peter Balkenende

Juryvoorzitter Automotive Innovation Award

‘Radicale transitie, big data, nieuwe economieën en klimaatverandering vragen om vernieuwing, om sustainable development. Nederland is een wereldspeler op het gebied van innovatie in de automotive sector. Ontwikkeling en innovatie zijn onze paradepaardjes. Via de Automotive Innovation Award willen we de krachten bundelen en de sector het podium geven dat het verdient.’

Geert Vermeer

Voormalig BOVAG Bondsvoorzitter en een van de founding fathers van de Automotive Innovation Award

‘Bij de uitreiking van de Automotive Innovation Award komen bedrijven en organisaties met verschillende achtergronden en expertises samen. Daardoor ontstaat er interactie en kunnen partijen elkaar versterken. Ik voorspel dat er, mede dankzij de Automotive Innovation Award, nieuwe samenwerkingsverbanden gaan ontstaan.’

Marc Hendrikse

Boegbeeld Topsector High Tech Materialen en Systemen

‘De automotive industrie bevindt zich in een disruptieve fase. Alternatieve aandrijftechnieken, autonoom rijden, andere businessmodellen etc. maken grote innovaties noodzakelijk. De Nederlandse traditie van krachten bundelen en samenwerken komen daarbij zeer van pas. De Automotive Innovation Award is een uitstekende aanjager van dat proces.’

Carlo van de Weijer

Directeur SMART Mobility aan de TU Eindhoven

'We moeten de transitie naar duurzame, veilige en bereikbare mobiliteit versnellen door innovatie te stimuleren, kennis te delen en traditionele partijen, nieuwkomers en kennisinstituten aan elkaar te koppelen. Via de Automotive Innovation Award bundelen we kennis en kracht en krijgt de sector het podium dat het verdient. Het is geweldig om te zien en vooral om te laten zien dat er zoveel innovatiefs gebeurt in Nederland.'