De Torque Wind Turbine is een schaalbare windturbine om lokaal energie op te wekken langs wegen en in dezelfde mast apparatuur te plaatsen die RWS kan helpen wegen veilig te houden door goede monitoring. Het dynamische bladontwerp optimaliseert de omzetting van windenergie wanneer deze met de wind mee beweegt en minimaliseert het verlies van energie wanneer deze tegen de wind in beweegt.

Deze windturbine is speciaal ontwikkeld voor decentrale elektriciteitsproductie. Met de toename van elektrische voertuigen stijgt ook de behoefte aan oplaadpunten en duurzame elektriciteit langs wegen. Daarnaast bestaat de kans dat wegen in de toekomst 24 uur per dag gemonitord moeten worden omdat er altijd een kans bestaat dat een autonoom voertuig stil komt te staan. RWS zal in die gevallen zeer snel op de hoogte willen zijn van die situatie en andere automobilisten en autonome voertuigen willen waarschuwen. Bovendien zal er waarschijnlijk een behoefte ontstaan aan draadloos opladen langs wegen. Voor al deze issues biedt Torque Wind Turbine slimme wegen (smart roads) de oplossing.

De investering verdient zich eenvoudig terug zodra de windturbine elektriciteit opwekt die verkocht kan worden aan tankstations en laadpleinen en kan worden gebruikt voor bijvoorbeeld straatverlichting, zendmastapparatuur en LED borden.