Amsterdam Drone Lab is een publiek-privaat samenwerkingsverband van verschillende partijen, (w.o. initiatiefnemer gemeente Amsterdam), die de mogelijkheden van onbemande luchtvaart voor de stad onderzoekt, beleid ontwikkelt en wil zorgdragen voor veilig en duurzaam (drone-)verkeer in de stad en in de regio van morgen. Vragen die aan de orde komen zijn: hoe richt je het lagere luchtruim optimaal in als aanvulling op de landelijke infrastructuur? Welke toepassingen met onbemand, autonoom vervoer zijn denkbaar? Waar heeft de stad het meeste aan?

Amsterdam Drone Lab vervult in essentie vier rollen, die van gebruiker, faciliteerder, regelgever en beschermheer. Als gebruiker worden testvluchten uitgevoerd en onderzoeken gedaan. In samenwerking met stedenbouwkundigen en architecten wordt onderzocht wat de komst van onbemande luchtvaart betekent voor de inrichting van de stad, de verkeersstromen, van het ontwerp van gebieden en gebouwen. Ook weerimplicaties en akoestische effecten, zoals geluids- en zichtvervuiling van deze nieuwe vorm van mobiliteit worden bekeken. Verder worden bedrijven en instellingen gefaciliteerd bij testen en onderzoeken. Dat helpt bij het ontwikkelen van regels en beleid om overlast voor burgers te minimaliseren. Ook is er een stad-dekkend dronedetectienetwerk operationeel, waarmee 24/7 over het lager luchtruim wordt gewaakt om veiligheid en sociale acceptatie bij burgers te monitoren. Daarmee wordt ook steeds meer bekend over waar burgers en bedrijven nu vliegen en ontstaat er een beeld wat in de toekomst hotspots kunnen worden.