Het Talking Parking Platform biedt gemeenten en parkeeraanbieders de mogelijkheid om hun parkeergarages open te stellen voor reserveringen van alle bezoekers, bewoners en bedrijven, hetzij via erkende serviceproviders, direct via het dashboard, hetzij rechtstreeks via hun eigen website of apps.
Door parkeeropties open te stellen voor alle belanghebbenden wordt parkeren onderdeel van het totale reisaanbod. Dynamische prijzen in combinatie met reserveringen stellen parkeeraanbieders in staat hun bezettingsgraad te optimaliseren en steden kunnen het aantal geparkeerde auto’s op straat verminderen. Het Talking Parking-platform wordt begin 2019 gelanceerd in de Nederlandse steden Rotterdam, Leiden, Delft en Tiel en zal worden doorontwikkeld om ook het gebruik van andere modaliteiten zoals fietsen, openbaar vervoer en last-mile elektrische voertuigen te faciliteren. Op deze manier maakt het Talking Parking platform mobiliteit slimmer, betaalbaarder en duurzamer.