Squarell Technology bv, specialist op het gebied van CANbus en voertuigdata, heeft een modulair automotive dataprocessing system ontwikkeld: het BE systeem.

Elk voertuig produceert een grote hoeveelheid kostbare data. Helaas is deze beperkt of helemaal niet toegankelijk. Met de Squarell BE heeft elke bezitter van een voertuig ongelimiteerd toegang tot deze belangrijke databron.

Het BE-systeem is gebaseerd op applicaties; toekomstbestendige oplossingen voor de gehele logistieke sector. Het begint in de “application store” waar alleen een voertuig en een applicatie wordt gekozen. Er zijn applicaties beschikbaar op het gebied van efficiëntie en duurzaamheid, wet- en regelgeving, veiligheid en onderhoud. Daarna bepaalt het systeem welke voertuigspecifieke hard- en software-componenten nodig zijn.

De kwaliteit van het systeem wordt gewaarborgd door altijd data uit de best beschikbare bron te betrekken. Daar waar essentiële data ontbreekt, is het BE-systeem middels eigen sensoren in staat deze data te genereren. Verder is het systeem robuust en gebruiksvriendelijk door onder andere automatische netwerkherkenning bij installatie. Daarnaast is er een contactloze datalezer: de gepatenteerde Smart DatacliQ. Alle informatie over de producten is door het scannen van de QR-code binnen handbereik.