Welzorg, onderdeel van de Louwman group, introduceert de slimme scootmobiel, Via een device wordt data uit de scootmobiel verzameld, verstuurd op basis van Narrowband-IoT en opgeslagen op een dataplatform. Vanuit dat dataplatform wordt informatie beschikbaar gesteld om klanten van dienst te zijn. Met de slimme scootmobiel vergroot het bedrijf de mobiliteit en zelfredzaamheid van gebruikers tegen verantwoorde kosten, zodat de kosten voor onze opdrachtgevers (gemeenten) niet onverhoopt stijgen.

Met de slimme scootmobiel is het mogelijk op afstand te achterhalen wat de technische staat van het hulpmiddel is, door de scoot als het ware “uit te lezen”. Dit levert de volgende informatie op:

  • Inzicht in mogelijke problemen, op basis van foutcodes. Zo kunnen we klanten direct op afstand helpen om die fouten op te lossen;
  • Inzicht in de staat van de accu, bijvoorbeeld als er een probleem is met het ontvangstdeel van de laadstekker. Zodoende sturen we een monteur altijd op pad met het juiste onderdeel, zodat we de reparatie in één keer uitvoeren;
  • Inzicht in hoe de scootmobiel gebruikt wordt. We kunnen bijvoorbeeld zien of de scootmobiel goed wordt opgeladen door de gebruiker. Daarmee kunnen we advies geven aan die gebruiker, om ook daarmee mogelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

De voordelen zijn evident. Gebruikers ervaren minder problemen met hun scootmobiel, en áls er problemen zijn, dan worden die sneller verholpen. Opdrachtgevers (gemeenten) kunnen mobiliteit voor hun inwoners in hogere mate garanderen en fabrikanten kunnen van de slimme scootmobiel leren op het gebied van productontwikkeling. Bovendien kunnen medewerkers van Welzorg in hogere mate klanten telefonisch oplossingen bieden en levert het kostenbesparingen op wat onderhoud betreft. Zorgeloos op pad dankzij de slimme scootmobiel van Louwman Group!