RoadMapp voorspelt de toekomstige staat van de weg door data over de wegen en oorzaak-gerelateerde data aan elkaar te koppelen.

Wegbeheerders en aannemers krijgen grote hoeveelheden data binnen over de staat van hun areaal. Dat maakt het lastig om er concrete conclusies en vervolgstappen aan te verbinden. RoadMapp knoopt deze data aan elkaar en combineert dit met oorzaak-gerelateerde data, zoals lokale asfaltmengels en verkeersintensiteit. Door het inzicht dat RoadMapp biedt, kunnen wegbeheerders en aannemers de planning van het wegonderhoud optimaliseren. Dit voorkomt te vroeg onderhoud (onnodig milieu impact) of te laat onderhoud (gevaar voor het verkeer). De bestaande functionaliteit bestaat uit meerjaren voorspellingen van spoorvorming. De huidige ontwikkeling richt zich op uitbreiding met rafeling en scheurvorming.