RheoLight™, van Ink Invent is een coating met een effect pigment zodat voorwerpen in het donker significant beter zichtbaar zijn als ze worden beschenen. Overdag zorgt het speciale pigment in combinatie met kleur voor een high-end uitstraling. RheoLight™ is de eerste industrieel verspuitbare zichtbaarheidscoating ter wereld.

RheoLight™ is ontwikkeld als vloeibaar additief voor zowel watergedragen als conventionele coatings. Er zijn geen grote aanpassingen aan bestaande productie- of applicatieprocessen nodig en het levert direct een innovatieve impact. RheoLight™ draagt sterk bij aan de interpretatie van de verkeersbeleving in donkere omstandigheden. Automobilisten zien meer en kwetsbaardere weggebruikers zoals fietsers en scooters vallen veel beter (en tijdig) op. Niet alleen voertuigen, maar ook de verkeersomgeving kan verhoogd zichtbaar worden gemaakt, zonder afbreuk te doen aan het algehele verkeersbeeld. Het marktpotentieel is dus groot, zowel binnen de volledige breedte van de mobiliteitsindustrie als daarbuiten.

Het plug-and-play karakter van RheoLight™ biedt toegevoegde waarde:

  • Voor de gebruiker: verhoogde zichtbaarheid en een veiligere verkeersdeelname
  • Voor de producent van het voertuig: laagdrempelig een hoge toegevoegde waarde van veiligheid toevoegen, met de kans om expert te worden en het marktaandeel te vergroten.

Momenteel is Ink Invent op wereldwijd niveau in gesprek met gerenommeerde partijen binnen mobiliteit (en daarbuiten), waarin concrete stappen worden gezet om RheoLight™ op te nemen als innovatieve katalysator in het productaanbod voor 2021. Schoonheid en functionaliteit gaan hand in hand; met RheoLight™ mag en zal je gezien worden!