De “Nature for Life Foundation” (sinds 2016) heeft als missie jonge aardgenoten wereldwijd te informeren over de gratis natuurfuncties, zoals drinkwater, voedsel, gezondheid, klimaat en energie. De uitvoering zal plaatsvinden via korte internetfilms en het scheppen van voorbeelden, hoe we met moderne technologieën de klimaatcrisis en teruggang in biodiversiteit een halt kunnen toeroepen.

Het doel is een toekomstbestendige wedergeboorte van de dieselmotor te verwezenlijken, gedoopt als “Diesel Futur”. Dieselmotoren hebben meestal een energieopbrengst van ongeveer de helft (het deel van de chemische energie van de brandstof dat kinetische energie levert). Vrijwel alle overige energie komt buiten de motor terecht als warmte en CO2. Dit rendement kan worden verbeterd door:

  1. Het opvangen en chemisch (laten) verwerken van de uitgestoten CO2 tot (half)fabricaten.
  2. Het gebruiken en/of opslaan van restwarmte uit de motor vanuit het radiatorcircuit (laagcalorisch) en de uitlaatwarmte (hoogcalorisch).
  3. Testen van alternatieve brandstoffen zoals oliën en plastics uit afvalstromen om strategisch minder afhankelijk te worden van minerale brandstoffen.
  4. In de hiervoor genoemde punten ook de dieselelektrische route in ogenschouw te nemen voor de daarvoor typische toepassingen.

Bij succes zullen vele van de wereldwijd miljoenen diesel voer- en vaartuigen niet op de schroothoop belanden en kunnen fabrikanten hun specifieke kennis blijven toepassen. Ook Nederland kan meeprofiteren van betrokken ontwikkelingen en constructies. Het concept zal bijdragen aan de verbetering van de toekomstige leefomgeving op aarde.

Concreet gaan relevante kennisgroepen haalbaarheidsstudies uitvoeren en vervolgens enkele prototypes construeren, bestemd voor diverse toepassingen van dieselmotoren.

 

*Toelichting afbeelding:
”Autokoffie”- als eenvoudig mechanicavrij demonstratiemodel – functionerend met laagcalorische restwarmte uit een auto- dieselmotor.