Hoe voorkom je ongelukken met zelfrijdende voertuigen? RDW en CBR ontwikkelden samen met een aantal partners een toelatingsproces dat zelfrijdende voertuigen stapsgewijs toetst op rijvaardigheid. Waar andere branchepartijen uitgaan van scenario’s, nemen de RDW en CBR menselijk gedrag als uitgangspunt. Bij aanvang test de RDW het voertuig op verschillende virtuele verkeerssituaties, gevolgd door een proef op een fysieke testbaan. Tot slot volgt een echt rijexamen. Bij goed resultaat reiken de RDW en CBR een certificaat/rijbewijs uit; het voertuig wordt dan toegelaten op verkeerssituaties waarvoor het examen is afgelegd. Na toelating blijft de RDW met behulp van data controleren of het voertuig zich ook na bijvoorbeeld software updates nog steeds ‘goed gedraagt’ en of het zich aan de verkeersregels houdt.

De innovatie dient diverse doelen, zoals platooning (vrachtvervoer), valet parking en efficiency in het openbaar vervoer. Het voertuigrijbewijs is interessant voor alle partijen in de ‘triple helix’: marktpartijen zoals fabrikanten en toeleveranciers, overheden zoals toelatingsautoriteiten, en kennisinstituten zoals technische universiteiten. Naast het veiligheidsvoordeel, houdt de innovatie rekening met nationale verschillen in rijgedrag (landseigen verkeersregels). Bovendien houdt de innovatie de huidige infrastructuur in stand en hoeft het persoonsgebonden rijbewijs niet op de schop.