ECONAMIQ benut een groot deel van de restenergie uit verbrandingsmotoren door deze dynamisch en schakelbaar te laten expanderen in de bestaande, naastgelegen cilinders. Hierdoor kan een brandstof- en CO2-reductie tot 20% worden gerealiseerd.
Het inschakelen van de ECONAMIQ-modus levert een groter besparingspotentieel op dan het populaire ‘down sizing’ van verbrandingsmotoren, terwijl de voordelen van een grotere motor (slagvolume) bewaard blijven. Daarnaast zorgt de interne uitwisseling van rookgassen volgens het ECONAMIQ-principe ervoor dat dat de motor sneller op bedrijfstemperatuur is. Hierdoor is het voertuiginterieur sneller opgewarmd en bespaart men op brandstof. De ECONAMIQ-technologie maakt gebruik van cilinderuitschakeling, overexpansie en variabele klepbediening.

Het ECONAMIQ-principe kan relatief eenvoudig geïntegreerd worden in verbrandingsmotoren met 3, 4 of 8 cilinders, bij voorkeur vanaf 1.8 liter cilinderinhoud. Dit geldt voor zowel conventionele verbrandingsmotoren als voor elektrisch hybride voertuigen. Ook kan ECONAMIQ toegepast worden op generatoren (voor het opwekken van elektriciteit in met name opkomende economieën), scheepvaartmotoren en spoorvoertuigen.
ECONAMIQ levert daarmee niet alleen, snel toepasbaar, significante brandstofbesparing in alledaags gebruik, maar draagt wereldwijd ook bij aan de noodzakelijke reductie van CO2-emissie. De innovatie bevindt zich in de onderzoeks- en simulatiefase in samenwerking met de TU Eindhoven. Een werkende demo wordt in het voorjaar van 2019 verwacht.