Autonoom rijden biedt grote potentiële voordelen voor de maatschappij zoals minder verkeersongelukken, minder files en meer vrije tijd. Om autonoom rijden mogelijk maken moet er echter nog wel veel technologische vooruitgang worden geboekt. Onder andere op het vlak van digitale kaarten voor zelfrijdende auto’s. Deze digitale kaarten helpen met preciezere lokalisatie dan GPS, routeplanning en geven context aan de waarnemingen van sensoren van de auto.

TomTom heeft hiervoor de TomTom High-Definition (HD) Map ontwikkeld en levert deze HD Map vanaf de cloud met TomTom AutoStream. Met TomTom AutoStream versnelt TomTom de ontwikkeling naar autonoom rijden. TomTom AutoStream bestaat uit twee componenten: een online streaming dienst en cliënt software. De streaming dienst geeft zelfrijdende auto’s toegang de laatste en meest gedetailleerde HD Map op een data-efficiënte manier. Dit is mogelijk door de “map-access API” in de cliënt software. De cliënt software biedt ontwikkelaars veel flexibiliteit en versimpelt de integratie naar het hardware platform. Dit is nodig omdat TomTom verwacht dat er veel verschillende combinaties van sensoren en zelfrijdende functies zullen zijn binnen het segment autonoom rijden.