Network of companies and organizations strengthening
innovative capacity

Several different parties are involved in the Automotive Innovation Award. The initiators ANWB, AutomotiveNL, BOVAG, LeasePlan, RAI Vereniging and Roland Berger call on other prominent players to contribute to broadcasting and strengthening the innovative capacity of the automotive sector. We are proud of our ambassadors who frequently spread this message. And also of the parties which have shared their innovations with us and with the public in previous editions. Companies and organizations that wish to support this initiative can reserve a table at the awards dinner on February 11, 2019 for a fee. We are grateful to these partners for helping make the Automotive Innovation Award possible.

initiators

ambassadors

Jan Peter Balkenende

Chair of the Automotive Innovation Award jury

"Radical transition, big data, new economies and climate change demand innovation, demand sustainable development. The Netherlands is a world player in innovation in the automotive sector. Development and innovation are our masterpieces. With the Automotive Innovation Award, we want to join forces to give the sector the stage it deserves."

Geert Vermeer

Former BOVAG union chair and one of the founding fathers of the Automotive Innovation Award

"At the presentation of the Automotive Innovation Award, companies and organizations from several different backgrounds and expertise come together. This leads to interaction and groups strengthening each other. I expect new partnerships will be formed, thanks in part to the Automotive Innovation Award."

Marc Hendrikse

Spokesperson, High Tech Systems and Materials top sector

"The automotive industry has entered a disruptive phase. Alternative drive systems, autonomous driving, new business models, etc. make big innovations necessary. The Dutch tradition of joining forces and working together is very useful here. The Automotive Innovation Award gives an excellent boost to this process."

Partners

TLN

"De wereld van het vervoer staat aan het begin van een revolutionaire toekomst. Nieuwe ideeën en baanbrekende technologieën zijn nodig om onze behoefte aan transport te combineren met de noodzaak onze samenleving duurzaam, leefbaar en vooral mobiel te houden. Elk initiatief dat daaraan bijdraagt, verdient ondersteuning. Daarom doen wij mee!"
- Arthur van Dijk, voorzitter Transport en Logistiek Nederland.

ford

"In een wereld waar consumentengedrag en technologie voor grote veranderingen zorgen is de automotive sector de eigenaar van zijn eigen toekomst. Als eigenaar moeten we begrijpen dat onze toekomst aansluiting moet hebben met waar de wereld naar toe gaat, en niet zozeer met waar de wereld is geweest. Continue innovatie is de sleutel tot het houden van aansluiting bij de toekomst en daarmee tot het hebben van succes. Precies daarom steunt Ford de Automotive Innovation Award van harte!"
- Gerard Bolder, Algemeen Directeur Ford Nederland B.V.

RDW

“Zelfrijdende voertuigen moeten zich in het verkeer gedragen als een goede menselijke bestuurder. Toelatingsregelgeving is vooral technisch. Je kunt de dikte van een remschijf prima voorschrijven, maar hoe schrijf je een inhaalmanoeuvre voor? De RDW werkt met partners aan een software rijbewijs, inclusief een rijexamen. Hoe dit werkt? Daarover vertellen we graag meer!”
- Gerben Feddes, Senior Advisor Intelligent Mobility RDW

Koopman Logistics Group BV

“Onze Automotive sector verandert in rap tempo. Schaalvergroting en digitalisering leiden tot veel meer transparantie in processen. Onze snelheid van innoveren moet omhoog om te overleven. De Automotive Innovation Award stimuleert innovatief denken en is daarom een belangrijke aanjager voor ontwikkeling van onze sector.”
- Jon Kuiper, CEO

TomTom

“De disruptie en transformatie binnen de automobiel industrie is overal zichtbaar en ontwikkelt zich exponentieel. Nederland wil een leidende positie als kennisland en daarvoor zijn nieuwe initiatieven en netwerken nodig. De Automotive Innovation Award is een uitstekend voorbeeld van zo’n platform waar bedrijven, consumenten en thought leaders bij elkaar komen.“
- Taco Olthoff

Bovemij

"Om in deze snel veranderende wereld te overleven, moeten bedrijven aansluiten op de wensen en eisen van de eindklant. Want hij is de bepalende factor. De kracht van Bovemij zit ‘m in samenwerking met het hele BOVAG-netwerk: door de individuele krachten van BOVAG-bedrijven te bundelen en met elkaar te verbinden, voegen we waarde toe aan de mobiliteitsbranche. Zo gaan we samen vooruit!"
- Coen Post, Raad van Bestuur

Houthoff

"De automotive sector staat voor grote uitdagingen die nopen tot innovatieve oplossingen, ook van juridische aard. Met 300 advocaten, notarissen en belastingadviseurs helpt Houthoff bij complexe en kritieke juridische problemen. Houthoff is er trots op de AIA wederom te ondersteunen en daarmee een bijdrage te leveren aan het vinden van slimme antwoorden op de uitdagingen waar automotive bedrijven zich voor gesteld zien."
- Walter van Overbeek, Advocaat | Partner Houthoff, sector leader Automotive

Innovam

"In de snel veranderende wereld van (auto)mobiliteit is al te lang de houding “ja natuurlijk moet iedereen mee veranderen maar wij nog effe niet”. Dit moet snel veranderen. Daarom steunt Innovam de Automotive Innovation Awards!"
- Leo Fransen, Algemeen directeur Innovam

RDC

"RDC is al 50 jaar een innovatiemotor van de automotive branche. Enkele innovaties waren het APK-afmeldsysteem, het ROB-systeem voor leaseauto’s, en het eerste occasionportal op internet. Daarnaast wonnen wij de DDMA Innovation Award met INDI. En we blijven vernieuwen met CRMCARE en Transauction als actuele voorbeelden."
- Hanneke Hoogweg, algemeen directeur RDC

Deloitte

“De automotive branche staat voor grote uitdagingen als het gaat om de toekomst van mobiliteit. Deloitte anticipeert op deze toekomst en ziet een grote rol voor innovatieve start-ups en ondernemingen. Met het wereldwijde Deloitte netwerk spelen we een grote rol in het mobiliteit ecosysteem en verbinden we de innovatieve start ups met de traditionele spelers in de automotive industrie. Het Automotive Innovation Award event is een mooie gelegenheid om deze twee werelden samen te brengen.”
- Slavko Savanovic, Automotive Lead Deloitte Nederland

Centraal Beheer

"Mobiliteit verandert in een enorm tempo en dat is heel mooi: van bezit naar gebruik en de stap naar zelfrijdend. Ook zijn we zijn voorloper in elektrisch rijden waarmee we bijdragen aan duurzaamheid. We veranderen de samenleving. Het is belangrijk dat wij als Nederland een prominente rol gaan en blijven spelen. Innovatie is daarom cruciaal."
- Michiel Krouwer, commercieel manager Schade Bedrijven Centraal Beheer

DAF Trucks

“DAF heeft een sterke reputatie als het gaat om het ontwikkelen van innovatieve oplossingen, die tegemoetkomen aan de steeds veranderende behoeftes van zijn klanten. En uiteraard zullen we hen blijven voorzien van alle noodzakelijke technologieën om hen succesvol te maken. DAF was één van de eerste truckfabrikanten die in Europa een hybride-elektrische distributietruck introduceerde en heeft de ontwikkeling van hybride en elektrische aandrijflijnen verder doorgezet. Steeds meer steden spreken het voornemen uit om alleen emissie-loze en vrijwel geheel geluidloze voertuigen toe te laten. Wij zullen ervoor zorgen dat onze klanten de beste oplossingen hebben die zij nodig hebben.”
- Preston Feight, president-directeur van DAF Trucks

Louwman Group

“Louwman Group transformeert zich van autodistribiteur naar een organisatie gericht op de levering van persoonlijke mobiliteit. De groep behoort tot Europa’s grootste autodistributeurs met innovatieve merken als Toyota en Lexus en is met Welzorg actief in de sector van mobiliteitshulpmiddelen. Het familiebedrijf is onder meer actief in retail, lease, finance en onderdelenlogistiek. De missie is het bieden van hoogwaardige persoonlijke mobiliteit, met een sterke focus op de behoeften van de klant. Het ontwikkelen van mobiliteitsplatformen spelen daarin een cruciale rol. Laagdrempelige mobiliteit voor iedereen, hetgeen naadloos op de pay off van Toyota’s wereldwijde sponsorship van de Olympische en Paralympische Spelen aansluit: ‘Mobility for All; when we are free to move everything is possible.”
- John Heller, CEO Louwman Group

RECYBEM B.V. / BAND- EN MILIEU-ORGANISATIE

"Vernieuwing en verduurzaming zijn onlosmakelijk verbonden aan de nieuwe toekomst. RecyBEM stimuleert breed alle innovaties die een belangrijke bijdrage leveren aan een circulaire economie, specifiek voor de sector van inzameling en recycling van gebruikte autobanden als ook voor de individuele schakels in de bandenketen. Het initiatief van de Automotive Innovation Award is inspirerend en levert een interessante blik in de toekomst."
- C. (Kees) van Oostenrijk, Directeur RecyBEM B.V. en bestuurder Band- en Milieu-organisatie

Lumileds

De introductie van LED-technologie in de automotive verlichting sector brengt grote veranderingen in de gehele value keten voor de producenten, wet-en regelgeving, infrastructuur en de consumenten. Binnen Lumileds is Innovatie een kernwaarde. Het AIA biedt een uitstekend platform om dit naar buiten te brengen.
- Evert-Jan van Donkelaar, Sr. Dir. Product Development Automotive Lumileds

Translink

“Bij Translink geloven we dat mensen zelf hun keuzes willen maken; in reizen én betalen. Combineer innovatie met automotive én OV, en het resultaat is een maximaal mobiele reiziger. De transacties die dat oplevert, zijn onze business. De Automotive Innovation Award onderstreept vindingrijke oplossingen in het brede mobiliteitsdomein.”
- Arco Groothedde, CEO Translink

PON Mobility Services

"De mobiliteitswereld ondergaat op dit moment de grootste veranderingen van de afgelopen eeuw. De transities van "fossiel" naar "hernieuwbaar" en van "voertuigen bezitten" naar "mobiliteit gebruiken" vragen om geheel nieuwe technologieën. Nieuwe aandrijflijnen, connected en datagebaseerde diensten, vormen de basis van de toekomst van steeds meer autonoom rijden voer-tuigen in een nieuw, slim, vervoerssysteem. En dat niet alleen rondom de auto, maar in toenemende mate ook op de fiets en in combinatie met OV. Nog nooit was er zoveel behoefte aan nieuwe innovatieve technologie om de uitdagingen rond bereikbaarheid, veiligheid en milieu aan te gaan. De AIA laten zien waar Nederland toe in staat is!"
- Raymond Gense, Director Future Technology & Public Affairs Pon

CBR

“De ontwikkeling van een toetsings- en certificeringstraject gedurende dit onderzoek draagt bij aan een verantwoorde toelating van auto’s met zelfrijdende functies op de weg. Én een verantwoord gebruik daarvan door de bestuurder. De rol van de bestuurder (zowel de taken als de verantwoordelijkheden) zal blijven veranderen zolang ook de zelfrijdende functies in de auto zich ontwikkelen. Daarbij zal ook het toekomstige examen, voor zowel de auto als de bestuurder, gaan veranderen. Dit alles zal bijdragen aan de vervulling van onze missie: “Veilig Thuiskomen.”
- René Claesen, Manager Research & Development CBR

Crossyn

Innovatie maakt het mogelijk dat de berijder controle heeft over zijn data. Door partijen samen te laten werken kunnen zij ervoor zorgen dat de berijder zorgeloos kan rijden én gebruik kan maken van de nieuwste services.
- Erik Kamps, CEO Founder Crossyn Automotive

BOSAL

“Dankzij ononderbroken inspanningen in innovatie, ontwikkeling en beleid, zijn auto’s enorm verbeterd op gebied van schadelijke emissies, veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid. Het gevolg is een drastische vermindering van vervuiling, aantal verkeersslachtoffers en verbruik van grondstoffen. De Automotive Innovation Award is een belangrijke katalysator zodat Nederland hierin het voortouw blijft nemen.”
- Ted Straten, VW Group Business Director

Rabobank

“The Automotive industry is changing fast due to technology advancements, sustainability requirements and continuously changing government regulation. The Rabobank wants to understand what’s going on and wants to support the Dutch sector in the global competitive landscape. The AIA is a good platform to get an update on the newest initiatives and support the most promising ones!”
- Daan de Rooij, Automotive Sector Banker Rabobank

Axalta

Innovatie is de drijvende kracht achter elke bedrijfstak en is in grote mate bepalend voor de toekomst ervan. Voor Axalta Coating Systems is innovatie één van de hoekstenen van onze bedrijfsvoering. Dit wordt onder andere aangetoond door de recente opening van ons gloednieuw Axalta Global Innovation Center in Philadelphia (USA). Graag steunen wij dan ook dit initiatief dat in het teken staat van en erkenning geeft aan bedrijven voor wie innovatie – net als voor Axalta - een prioriteit is.
-Dirk Lippens, Business Manager Liquid Axalta Coating Systems Benelux

Hyundai Motor Nederland B.V.

Innovaties zijn noodzakelijk om in een veranderende wereld onze toekomst te borgen. Op het gebied van mobiliteit, de drijvende kracht van onze economie, zijn innovaties dringend nodig om de beschikbare nieuwe energiebronnen verder te ontwikkelen. Hyundai Motor heeft ervoor gekozen de door waterstof aangedreven automobielen verder door te ontwikkelen en ook op de markt te brengen.
-Berend Jan Hoekman, Managing Director a.i.