Verkiezing

 

Innovatie in de automotive sector
Talloze Nederlandse bedrijven ontwikkelen, testen en verbeteren producten en diensten in en rondom de auto. Dat is van essentieel belang, want er liggen grote maatschappelijke uitdagingen die samenhangen met mobiliteit, milieu, doorstroming en het gebruik van energiebronnen. De veranderende klantbehoefte en de bijna onbegrensde technische mogelijkheden dagen de branche uit het innovatieproces te versnellen.

Automotive Innovation Awards
Veel van die innovaties zijn niet direct zichtbaar voor het grote Nederlandse publiek. Stichting Automotive Innovation Award wil deze innovaties een podium bieden en reikt daarom prestigieuze awards uit aan veelbelovende innovaties die in Nederland zijn ontwikkeld of een sterke binding hebben met Nederland.

Wat levert het op?
Deelname aan de Automotive Innovation Awards levert direct iets op. De innovatie staat in de spotlight; binnen de sector en voor het brede publiek.

De winnaar krijgt bovendien, naast de prestigieuze award, gerichte ondersteuning om de innovatie in een stroomversnelling te brengen:

Meer informatie:
juryproces (stappen en tijdlijn)
– de jury