Organisatie

In nauwe samenwerking met het bestuur opereert een kernteam met drie projectleiders:

Projectleider sponsoring:                              Klaas-Willem van Ommen, directeur stichting
Projectleider event en communicatie:  Christel Janssen, directeur Communicatiebron
Projectleider jurering:                                    Jurre Nitert, senior consultant Roland Berger

Zij zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding en uitvoering van het project en werken daarvoor nauw samen met het bestuur en met de specialisten van de betrokken initiatiefnemers.