Bestuur

 

BOVAG Peter Niesink (voorzitter AIA)
Leaseplan Nederland Berno Kleinherenbrink (penningmeester)
RAI Vereniging Olaf de Bruijn
ANWB Marga de Jager
AutomotiveNL Leo Kusters
Roland Berger René Seyger
Stichting Automotive Innovation Award
Klaas-Willem van Ommen (directeur)

 

Vertegenwoordigers van de initiatiefnemers:

 


Marga de Jager, Directeur Vereniging en Marketing ANWB
‘Innovatie biedt kansen, houdt je scherp en zorgt voor versnelling. En dat in samenleving waar door digitalisering en internationalisering ontwikkelingen al steeds sneller gaan. Het creëren van kansen wordt voor bedrijven steeds belangrijker.
Dit vraagt om flexibele organisaties die innovatie omarmen en nieuwe dingen uitproberen om hiervan te leren. De ANWB ziet ook dit belang en draagt daarom graag bij aan het geven van een podium voor creatieve denkers met kansrijke innovaties.’

 


Leo Kusters, directeur AutomotiveNL
‘Nederland staat wereldwijd te boek als innovatief als het gaat om mobiliteit. De Automotive sector heeft daar een grote bijdrage in. Innovatie speelt een grote rol in het verleden maar zeker in de toekomst van de Automotive industrie.
De Automotive Innovation Award beoogt op een stimulerende manier aandacht te geven aan de vele innovaties die bij de gevestigde, opkomende bedrijven en kennispartijen het leven zien. Ook op deze manier willen wij graag bijdragen aan de versteking van een mooie en bloeiende sector in Nederland.’

 

Bertho Eckhardt
Bertho Eckhardt, bondsvoorzitter BOVAG
‘Elke keer weer als ik de grafieken zie, als ik de vakliteratuur lees dan ben ik onder de indruk van de enorme stappen die de automotive sector gezet heeft op het gebied van emissie, veiligheid en slimme, nieuwe concepten. Het geeft aan hoe ongelooflijk innovatief deze branche is. Tijd om dat eens beter voor het voetlicht te brengen.’

 

Berno Kleinherenbrink
Berno Kleinherenbrink, senior Vice President LeasePlan Corporation N.V.
‘Innovatiekracht is cruciaal voor continuïteit. De auto speelt en zal altijd een hoofdrol blijven spelen in zakelijke mobiliteit, mits duurzaam georganiseerd. Daartoe moet het slimmer, schoner en efficiënter worden. Hiervoor moeten we de innovatiekracht van de sector omarmen, stimuleren, en marktpartijen, privaat en publiek, bij elkaar brengen. De Automotive Innovation Award helpt om dit doel te bereiken.’

 

Olaf de Bruijn
Olaf de Bruijn, directeur RAI Vereniging
‘RAI Vereniging ondersteunt het initiatief van de Automotive Innovation Award vanzelfsprekend en vanaf het allereerste moment. Onder onze leden is toekomstbestendige mobiliteit en alle daarmee samenhangende innovatieve slagkracht een enorm belangrijk argument om in de huidige markt te opereren en aanwezig te blijven. Slechts weinigen weten hoe groot en belangrijk de Nederlandse automotive toeleveranciersindustrie is. Daarin wil stichting AIA verandering brengen en dat streven verdient lof en ondersteuning. Vandaar onze support aan dit initiatief.’

 

René Seyger
René Seyger, partner Roland Berger
‘Het komende decennium zal de mobiliteitsvraag op structureel andere wijze worden ingevuld. Preferenties van reizigers veranderen, technologie gaat steeds verder, voortgang en toepassing worden ontkoppeld. De regio die ontwikkeling en de (grootschalige) toepassing ervan het best ondersteunt en entameert zal hiervan structureel de economische en mobiliteitsvoordelen ervaren. Daarom zijn we trots alle belangrijke automotive en mobiliteitspartijen aan deze prijs te hebben kunnen verbinden om bij te dragen aan verdere versterking van de unieke positie van Nederland in Europa.’

 

Klaas-Willem van Ommen
Klaas-Willem van Ommen, directeur Stichting Automotive Innovation Award
‘Innovaties in de automotive sector zijn nauwelijks zichtbaar, vooral omdat er geen georganiseerd en toegankelijk platform is. Door een prestigieuze prijs uit te reiken aan de meest baanbrekende innovatie wil de stichting Automotive Innovation Award daar verandering in brengen. Profilering zorgt niet alleen voor waardering, we kunnen daarmee ook de innovatiekracht van de sector versterken en de publiek-private samenwerking tussen de overheid, kennisinstituten en de automotive sector bevorderen.’